arenaCom GmbH

Managing Director: Dipl. Ing (FH) Thomas Speck

Zeppelinallee 47     -     60487 Frankfurt/Main     -     Germany

telefon:


e-mail:    info@arenacom.eu

HRB 86770     Amtsgericht Frankfurt am Main     USt-IdNr.: DE267651154


Kullanım Şartları

arenaCom web sitesi, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir; ancak bu bilgiler ticari amaçlarla kullanılamaz.


Sitede yayımlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, güvenirliği ve tamlığı konusunda tüm titiz çalışmalara rağmen, olabilecek hatalardan arenaCom hiçbir taahhüt ve sorumluluk kabul etmez. Sitedeki bilgilerin kullanımı sonucunda veya teknik nedenlerle siteye ulaşılamamasından ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, arenaCom hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklenemez.


arenaCom, sitesinde yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir.


Site içerisindeki bilgilerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak arenaCom tarafından yayımlanmakta olup, telif hakkı ve diğer her türlü hakkı arenaCom aittir. Siteden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, içeriği ve güncelliği arenaCom bağlamamaktadır.


Kopya Haklarý

Bu site arenaCom ait olup,  yine onun tarafýndan iþletilmektedir ve içerdiði görseller (metin pencereleri, grafikler, fotoðraflar, logolar, markalar vb.) uluslararasý telif haklarý ve ticari marka kanunlarý tarafýndan korunmaktadýr.


Kod ve yazýlým da dahil olmak üzere, arenaCom web sitesinde yayýnlanan animasyon, fotoðraf, grafik, makale, yazý ve dokümanlar, izin alýnmadan ve kaynak gösterilmeden kullanýlamaz, deðiþtirilemez, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, yeniden yayýmlanamaz, baþka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da daðýtýlamaz.


Telif ve mülkiyet haklarý saklý kalmak koþuluyla, kiþisel ve ticari olmayan kullaným amaçlarýyla bu sitenin olanaklarýndan yararlanýlabilir.


+49 - 172 - 735 5646   /   +49 - 69 - 34 87 84 30

+49 - 163 - 579 3022   /   +49 - 4131 - 26 90 70

© arenaCom 2017

THE LEADING EXPERTS IN STADIUM DEVELOPMENT

İletişim